Pääsuunnittelijalla on rakennushankkeessa keskeinen rooli. Hän koor-
dinoi ja aikatauluttaa eri erityisalojen suunnittelijoiden (rakenne-, sähkö-
ja LVI-suunnittelu) työtä Hän huolehtii siitä, että oikeat suunnitelmat ovat
oikeaan aikaan oikeiden ihmisten käytettävissä.

ARKTIKASSA pääsuunnittelijana toimiminen on eriytetty ja hinnoiteltu
omaksi palvelukseen. Rakennuttaja voi halutessaan ottaa sen osaksi
muista tarjoamistamme suunnittelun osa-alueista koostamaansa pakettia.

Lisätietoa pääsuunnittelijan tehtävistä:

Kattava kuvaus pääsuunnittelijan vastuusta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista
ja suunnitelmista